Máy bơm chống ngập úng kiểu dã chiến kiểu SERIES® 10


31.10.2018   1408 lượt xem

Self-Priming Pumps- 10 SERIES® (ENGINE DRIVEN) (MÁY BƠM CHỐNG NGẬP ÚNG KIỂU DÃ CHIẾN (HOẶC KIỂU DI ĐỘNG)

Thông số kỹ thuật chi tiết: Máy bơm chống ngập úng kiểu dã chiến kiểu SERIES® 10 : 

Models: 12D-1B20 FT4 ; 12D-GX160 ; 12D1-1B20 FT4 ; 12D1-GX160 ; 12E1-GX160 ; 13A52-GX390 ; 13D-GX270 ; 13D-L70EE ; 13D-L70W FT4 ; 13D-L70W FT4 S/G ; 13D1-GX270 ; 13D1-L70EE ; 13D1-L70EE S/G ; 13D1-L70W FT4 ; 13D1-L70W FT4 S/G ; 13E2-12LD477 S/G ; 13E52-GX390 ; 13G1-1B20 ; 13G1-GX160 ; 14C2-F3L ; 14C2-QSF2.8P FT4 ; 14C20-F3L ; 14C20-QSF2.8P FT4 ; 14D1-CH23 S/G ; 14D1-GX390 ; 14D2-12LD477 S/G ; 14D52-12LD477 S/G ; 14D52-1B50 FT4 S/G ; 14D52-CH23 S/G ; 14D52-GX390 ; 16A2-4045T ; 16A2-F3L ; 16C2-4045T ; 16C2-F4L ; 16C2-F5L ; 16C2-QSF2.8P FT4 ; 16C20-4045T ; 16C20-F4L ; 16C20-F5L ; 16C20-QSF2.8P FT4 ; 16D60-F3L ; 16D60-QSF2.8P FT4 ; 112D60-B-TCD914L6 

MODELS: 

ItemSizeCasingImpeller / RotorDriveFlangeSeal
12D-1B20 FT42 x 2AluminumCast IronDiesel EngineNPTDouble Grease
12D-GX1602 x 2AluminumDuctile IronGasoline EngineNPTDouble Grease
12D1-1B20 FT42 x 2AluminumDuctile IronDiesel EngineNPTSilicon Carbide
12D1-GX1602 x 2AluminumDuctile IronGasoline EngineNPTSilicon Carbide
12E1-GX1602 x 2AluminumDuctile IronGasoline EngineNPTSilicon Carbide
13A52-GX3903 x 3Cast IronDuctile IronGasoline EngineNPTSilicon Carbide
13D-GX2703 x 3AluminumDuctile IronGasoline EngineNPTDouble Grease
13D-L70EE3 x 3AluminumDuctile IronDiesel EngineNPTDouble Grease
13D-L70W FT43 x 3AluminumDuctile IronDiesel EngineNPTDouble Grease
13D-L70W FT4 S/G3 x 3AluminumDuctile IronDiesel EngineNPTDouble Grease
13D1-GX2703 x 3AluminumDuctile IronGasoline EngineNPTSilicon Carbide
13D1-L70EE3 x 3AluminumDuctile IronDiesel EngineNPTSilicon Carbide
13D1-L70EE S/G3 x 3AluminumDuctile IronDiesel EngineNPTSilicon Carbide
13D1-L70W FT43 x 3AluminumDuctile IronDiesel EngineNPTSilicon Carbide
13D1-L70W FT4 S/G3 x 3AluminumDuctile IronDiesel EngineNPTSilicon Carbide
13E2-12LD477 S/G3 x 3Cast IronDuctile IronDiesel EngineNPTDouble Grease
13E52-GX3903 x 3Cast IronDuctile IronGasoline EngineNPTSilicon Carbide
13G1-1B203 x 3AluminumCast IronDiesel EngineNPTSilicon Carbide
13G1-GX1603 x 3AluminumCast IronGasoline EngineNPTSilicon Carbide
14C2-F3L4 x 4Cast IronDuctile IronDiesel EngineNPTDouble Grease
14C2-QSF2.8P FT44 x 4Cast IronDuctile IronDiesel EngineNPTDouble Grease
14C20-F3L4 x 4Cast IronDuctile IronDiesel EngineNPTTungsten Carbide
14C20-QSF2.8P FT44 x 4Cast IronDuctile IronDiesel EngineNPTTungsten Carbide
14D1-CH23 S/G4 x 4AluminumDuctile IronGasoline EngineNPTSilicon Carbide
14D1-GX3904 x 4AluminumDuctile IronGasoline EngineNPTSilicon Carbide
14D2-12LD477 S/G4 x 4Cast IronDuctile IronDiesel EngineNPTDouble Grease
14D52-12LD477 S/G4 x 4Cast IronDuctile IronDiesel EngineNPTSilicon Carbide
14D52-1B50 FT4 S/G4 x 4Cast IronDuctile IronDiesel EngineNoneSilicon Carbide
14D52-CH23 S/G4 x 4Cast IronDuctile IronGasoline EngineNPTSilicon Carbide
14D52-GX3904 x 4Cast IronDuctile IronGasoline EngineNPTSilicon Carbide
16A2-4045T6 x 6Cast IronDuctile IronDiesel EngineNPTDouble Grease
16A2-F3L6 x 6Cast IronDuctile IronDiesel EngineNPTDouble Grease
16C2-4045T6 x 6Cast IronDuctile IronDiesel EngineNPTDouble Grease
16C2-F4L6 x 6Cast IronDuctile IronDiesel EngineNPTDouble Grease
16C2-F5L6 x 6Cast IronDuctile IronDiesel EngineNPTDouble Grease
16C2-QSF2.8P FT46 x 6Cast IronDuctile IronDiesel EngineNPTDouble Grease
16C20-4045T6 x 6Cast IronDuctile IronDiesel EngineNPTTungsten Carbide
16C20-F4L6 x 6Cast IronDuctile IronDiesel EngineNPTTungsten Carbide
16C20-F5L6 x 6Cast IronDuctile IronDiesel EngineNPTTungsten Carbide
16C20-QSF2.8P FT46 x 6Cast IronDuctile IronDiesel EngineNPTTungsten Carbide
16D60-F3L6 x 6Cast IronCast IronDiesel EngineNPTSilicon Carbide
16D60-QSF2.8P FT46 x 6Cast IronCast IronDiesel EngineNPTSilicon Carbide
112D60-B-TCD914L612 x 12Cast IronDuctile IronDiesel EngineNPTTungsten Carbide