Lưu lượng kế xăng dầu

Model: M-5; M-7;MS-7; M-10; MS-25; MS-30; M-80; M-120
Đặt hàng
X

Liên hệ đặt mua

Thông số kỹ thuật: LC Meter Model; M-5;M-7;MS-7;M-10;M-15;MS-15;M-25; M-30; MS-30; M-40; MS-40; M-60; MS-75; M-80; MS-120 (1,48 MB)

https://cncvietnam.com.vn/media/data/document/luu-luong-ke-xang-dau.pdf

ModelSize Lưu lượng
M5

1-1 / 2 "hoặc 2"

60 gpm / 227 L / phút
M7

2 "hoặc 1-1 / 2"

100 gpm / 380 L / phút
M10

2 "

150 gpm / 550 L / phút
M15

3 "

200 gpm / 757 L / phút
M25

3 "

300 gpm / 1136 L / phút
M30

4 "hoặc 3"

350 gpm / 1325 L / phút
M40

4 "

450 gpm / 1.700 L / phút
M60

4 "hoặc 6"

600 gpm / 2271 L / phút
M80

6 "

800 gpm * / 3.000 L / p