Máy bơm xăng dầu Fill-Rite

Mã SP: Tuthill, Fill-Rite Pump
Mode: FR700V; FR701V; FR610C; SD602
Đặt hàng
X

Liên hệ đặt mua

1. Thông số kỹ thuật chi tiết:Máy bơm xăng dầu dùng động cơ 220V, 1 Phase, Model: FR-701V (Tuthill, Fill-Rite Pump USA) (154,38 KB)

Tài liệu chi tiết: https://cncvietnam.com.vn/media/data/document/may-bom-xang-dau-dung-dong-co-dien-220V.pdf

2. Catalogue Máy bơm xăng dầu dùng động cơ 220V, 1 Phase (Tuthill, Fill Rite Pump USA) (2,04 MB)

Tài liệu chi tiết: https://cncvietnam.com.vn/media/data/document/may-bom-xang-dau-dung-dong-co-220v-1-phase.pdf

3. Thông số kỹ thuật chi tiết: Máy bơm xăng dầu dùng động cơ điện 1 chiều DC12 Volt, (Tuthill, Fill Rite Pump USA) (2,06 MB)

Tài liệu chi tiết: https://cncvietnam.com.vn/media/data/document/may-bom-xang-dau-dung-dong-co-dien-1-chieu-12-Volt.pdf