Máy bơm xăng dầu ly tâm kiểu tự mồi - Gorman Rupp

Đặt hàng
X

Liên hệ đặt mua

        https://cncvietnam.com.vn/vi/self-priming-pumps-o-series.html

1. Thông số kỹ thuật chi tiết: Máy bơm xăng dầu ly tâm kiểu tự mồi, Công suất 55m3/h, Cột áp 35m (174,82 KB)

2. Thông số kỹ thuật chi tiết: Máy bơm xăng dầu ly tâm kiểu tự mồi, Công suất 150m3/h, Cột áp 60m (1,54 MB)

3.Thông số kỹ thuật chi tiết: Máy bơm xăng dầu ly tâm kiểu tự mồi, công suất 170m3/h, Cột áp 80m (315,02 KB)

4.Thông số kỹ thuật chi tiết: Máy bơm xăng dầu ly tâm tự mồi kiểu di động dùng động cơ Diesel, Công suất 30m3/h, Cột áp 35m (167,06 KB)

5.Thông số kỹ thuật chi tiết: Máy bơm xăng dầu ly tâm kiểu tự mồi, Công suất 60m3/h, Cột áp 55m (210,12 KB)